Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING HORCKMANS BVBA

We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijk persoon verzamelen en verwerken.

U bezorgde ons de volgende gegevens:

-       Partikulier : naam, adres, soms emailadres en telefoonnummer

-       Bedrijf : naam, adres, emailadres, ondernemingsnummer, telefoonnummer, contactpersonen

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden :

-       Het voorbereiden van een overeenkomst

-       Het afsluiten van een overeenkomst

-       De levering van een bestelling

-       Facturatie

-       Opvolging van betalingen

-       Klantenservice na uitvoering van de overeenkomst

-       Het informeren omtrent promoties die een aanvulling kunnen zijn op de op de gemaakte overeenkomst

Horckmans BVBA  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.  De boekhouding van Horckmans BVBA wordt gedaan door Fiscomad BVBA. Persoonsgegevens die betrekking hebben op producten van Air Liquide worden doorgegeven aan Air Liquide zodat Air Liquide huurgelden kan aanrekenen aan de klant voor de gasflessen in gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.

Wil je inzage in de gegevens die Horckmans BVBA over jou verwerkt, laat het dan weten.

Persoonsgegevens van partikuliere verkopen worden niet opgelijst.  Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Bij een partikuliere aankoop krijgt de klant steeds de originele versie van de aankoop mee. Het duplikaat wordt bewaard volgens de wettelijke termijnen daarna worden deze verwijderd uit de archieven volgens de standaard boekhoudkundige opkuisprocessen naar Belgisch recht. De uiterste verjaringstermijn bedraagt 10 jaren. Volgens deze regelgeving worden ook de gegevens van bedrijven bewaard.

Persoonsgegevens van partikuliere verkopen i.v.m. waarborgen van industriële gassen worden opgelijst zolang als nodig.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Horckmans BVBA over jou heeft opgeslagen niet (meer) juist zijn. Je kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren, te vervolledigen of te verwijderen.

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor de zaakvoerders van Horckmans BVBA in die mate dat zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking.

De website gebruikt volgende cookies:

-       een cookie voor de contactpagina om uw email te kunnen beantwoorden 

-        een cookie voor Google Analytics.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hiervoor direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Horckmans BVBA kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging dateert van 23/05/2018.